Det är många faktorer som påverkar priset för en fotografering och framställandet av färdiga bilder.

Här kommer jag snart att presentera en lista med några exempel på priser för olika typer av fotograferingar.